Kontakt:
43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 15
tel./kom.: 33 854 35 43, 785 916 048
tel./fax: 33 854 55 40
e-mail: zsp.ustron@interia.pl

TECHNIKUM

TECHNIK MECHANIK - (obróbka skrawaniem z programowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie) - zwiększona ilość godzin informatyki i języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia prowadzone z wykorzystaniem techniki komputerowej - programy CAD/CAM. Więcej...

TECHNIK INFORMATYK - uczeń zdobywa wiedzę w zakresie systemów operacyjnych, administrowania sieciami komputerowymi, grafiki komputerowej, multimediów i aplikacji internetowych. Więcej...

TECHNIK PROGRAMISTA – uczeń zdobywa wiedzę w zakresie wykonywania prac związanych z montowaniem instalacji, podzespołów oraz urządzeń elektrycznych, lokalizacją uszkodzeń, naprawą urządzeń i maszyn elektrycznych oraz wykonywaniem badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji, instalowaniem, użytkowaniem i obsługiwaniem urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej. Więcej...

  1. KRYTERIA NABORU
  2. WYMAGANE DOKUMENTY
komputerek

Nauczanie prowadzone jest przy maksymalnym wykorzystaniu techniki komputerowej
i technologii informacyjnej !!!

POCZĄTEK


link do strony głównej

Nasza szkoła na Facebook'u Link do strony Uniwersytetu Śląskiego Opis otrzymanych pracowni Informacja o projekcie Informacje