Kontakt:
43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 15
tel./kom.: 33 854 35 43, 785 916 048
tel./fax: 33 854 24 84, 33 854 55 40
e-mail: zsp.ustron@interia.pl

TECHNIK PROGRAMISTA

SYMBOL ZAWODU: 351406

Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe. Uczniowie, którzy podejmą naukę na tym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą uczyć się programowania w popularnych obecnie językach tj. Python, Java, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych).

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA:

 1. zdobycie tytułu technika mechanika
 2. uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
 3. INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 4. INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
 5. przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach

TECHNIK PROGRAMISTA BĘDZIE PRZYGOTOWANY DO WYKONYWANIA TAKICH ZADAŃ JAK NP.:

 1. tworzenia i administracji stronami WWW;
 2. tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
 3. programowania aplikacji internetowych;
 4. tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią;
 5. projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych;
 6. projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;
 7. projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 1. Programista może znaleźć zatrudnienie w wielu dziedzinach, jednak najczęściej podejmuje pracę w firmie zajmującej się przygotowywaniem oprogramowania. Według prognoz ekspertów wśród programistów coraz bardziej istotna będzie specjalizacja.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł technika elektryka, a zdany egzamin dojrzałości daje szanse kontynuowania nauki na studiach wyższych.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Kryteria naboru
 2. Z informatorami o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz podstawami programowymi dla poszczególnych zawodów można zapoznać się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


INNE KIERUNKI

TECHNIKUM
 1. technik informatyk
 2. technik mechanik
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
 1. sprzedawca
 2. elektromechanik
 3. klasa wielozawodowa

POCZĄTEK


link do strony głównej

Nasza szkoła na Facebook'u Link do strony Uniwersytetu Śląskiego Opis otrzymanych pracowni Informacja o projekcie Informacje