Kontakt:
43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 15
tel./kom.: 33 854 35 43, 785 916 048
tel./fax: 33 854 24 84, 33 854 55 40
e-mail: zsp.ustron@interia.pl

TECHNIK MECHANIK

SYMBOL ZAWODU: 311504

Technik mechanik jest zawodem o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń. Uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową w ramach maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach. Zajmuje się również opracowywaniem dokumentacji technicznej.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA:

 1. zdobycie tytułu technika mechanika
 2. uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
 3. MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 4. MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 5. przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach

TECHNIK MECHANIK BĘDZIE PRZYGOTOWANY DO WYKONYWANIA TAKICH ZADAŃ JAK NP.:

 1. wytwarzanie części maszyn i urządzeń;
 2. dokonywanie montażu maszyn i urządzeń;
 3. instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń;
 4. obsługa maszyn i urządzeń;
 5. wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 6. wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej;
 7. wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej;
 8. wykonywanie połączeń materiałów;
 9. naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 10. organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń;
 11. organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
 12. nadzorowanie przebiegu produkcji;
 13. przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki;
 14. wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających;
 15. przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki;
 16. wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 1. firmy zajmujące się produkcją urządzeń technicznych,
 2. nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
 3. zakłady usługowo-naprawcze.,

Aktualnie istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, w szczególności dotyczy to operatorów maszyn sterowanych numerycznie oraz specjalistów od komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł technika mechanika, a zdany egzamin dojrzałości daje szanse kontynuowania nauki na studiach wyższych.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Kryteria naboru
 2. Z informatorami o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz podstawami programowymi dla poszczególnych zawodów można zapoznać się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


INNE KIERUNKI

TECHNIKUM
 1. technik informatyk
 2. technik programista
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
 1. sprzedawca
 2. elektromechanik
 3. klasa wielozawodowa

POCZĄTEK


link do strony głównej

Nasza szkoła na Facebook'u Link do strony Uniwersytetu Śląskiego Opis otrzymanych pracowni Informacja o projekcie Informacje