Kontakt:
43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 15
tel./kom.: 33 854 35 43, 785 916 048
tel./fax: 33 854 24 84, 33 854 55 40
e-mail: zsp.ustron@interia.pl

TECHNIK INFORMATYK

SYMBOL ZAWODU: 351203

Technik informatyk opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy; obsługuje komputery typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego; projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne; administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji; dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego; obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA:

 1. zdobycie tytułu technika informatyka
 2. uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje (dotyczy klas uczących się od roku 2017/2018):
 3. EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 4. EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
 5. uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje (dotyczy klas uczących się od roku 2019/2020):
 6. INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 7. INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 8. przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach

UWAGA! Uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk będą mieli możliwość uzyskania tytułu technika programisty po zdaniu egzaminu z dodatkowej kwalifikacji INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

TECHNIK INFORMATYK BĘDZIE PRZYGOTOWANY DO WYKONYWANIA TAKICH ZADAŃ JAK NP.:

 1. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych;
 2. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy;
 3. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
 4. Naprawa komputera osobistego;
 5. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami;
 6. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej;
 7. Konfigurowanie urządzeń sieciowych;
 8. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi;
 9. Tworzenie stron internetowych;
 10. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych;
 11. Tworzenie aplikacji internetowych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 1. ośrodki obliczeniowe,
 2. firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
 3. punkty serwisowe,
 4. firmy administrujące sieci komputerowe,
 5. sklepy komputerowe,
 6. dział obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,

Zawód technik informatyk charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja. Możliwości zatrudnienia rosną wraz ze wzrostem informatyzacji gospodarki. Informatyków potrzebują firmy z każdej branży, mające własną bazę komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł technika informatyka, a zdany egzamin dojrzałości daje szanse kontynuowania nauki na studiach wyższych.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Kryteria naboru
 2. Z informatorami o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz podstawami programowymi dla poszczególnych zawodów można zapoznać się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


INNE KIERUNKI

TECHNIKUM
 1. technik mechanik
 2. technik programista
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
 1. sprzedawca
 2. elektromechanik
 3. klasa wielozawodowa

POCZĄTEK


link do strony głównej

Nasza szkoła na Facebook'u Link do strony Uniwersytetu Śląskiego Opis otrzymanych pracowni Informacja o projekcie Informacje