Kontakt:
43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 15
tel./kom.: 33 854 35 43, 785 916 048
tel./fax: 33 854 55 40
e-mail: zsp.ustron@interia.pl

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Nauka trwa 3 lata i kończy się zdobyciem jednego z następujących zawodów:

  1. SPRZEDAWCA - (praktyka w zakładach pracy)
  2. ELEKTROMECHANIK - (praktyka zawodowa w przypadku pełnego naboru na warsztacie Filia CKP w Ustroniu (w budynku szkoły)
  3. KLASA WIELOZAWODOWA wszystkie zawody - praktyka w zakładach pracy lub w szkole (w zależności od liczby uczniów i zawodu)

Kryteria naboru
Podanie

komputerek

Nauczanie prowadzone jest przy maksymalnym wykorzystaniu techniki komputerowej
i technologii informacyjnej !!!

POCZĄTEK


link do strony głównej

Nasza szkoła na Facebook'u Link do strony Uniwersytetu Śląskiego Opis otrzymanych pracowni Informacja o projekcie Informacje