Kontakt:
43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 15
tel./kom.: 33 854 35 43, 785 916 048
tel./fax: 33 854 55 40
e-mail: zsp.ustron@interia.pl

„Europejska praktyka
– klucz do zatrudnienia”

Staż zagraniczny dla uczniów ZST

Projekt realizowany jest przez Centrum Rozwoju Lokalnego w latach od 2016 – 2018 i obejmuje staż zagraniczny dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Beneficjentem projektu a jednocześnie koordynatorem staży zagranicznych jest Centrum Rozwoju Lokalnego z siedzibą przy ulicy Zaparkowej w Zawierciu. Zagranicznym partnerem projektu jest Europa-Direkt e.V. Institut für interkulturelle und europäische Studien z siedzibą przy Wurzener Str. 35 PF 10 08 62 D – 01078 Dresden.
Cel projektu jest organizacja zagranicznych staży zawodowych na terenie Niemiec (Saksonia) dla 12 uczniów ZST kształcących się w zawodzie technik informatyk (10 osób) technik mechanik (2 osoby). Praktyki odbywać się będą w terminie 16.04.2018-11.05.2018r. u pracodawców niemieckich firm z branży informatycznej i mechanicznej.

Etapy realizacji projektu

  1. Rozdanie uczniom formularzy zgłoszeniowych, deklaracji uczestnictwa w celu zebrania danych uczestnika projektu, ankiety mierzącej poziom motywacji do wyjazdu i zgody rodzica na uczestnictwo dziecka
  2. Rekrutacja trwa do 1.10.2017r. i prowadzona jest przez zespół rekrutacyjny ZST w Ustroniu (wybór 12 uczniów klasy 3 do uczestnictwa w projekcie na podstawie średniej ocen, średniej ocen z języków obcych, frekwencji, średniej ocen z przedmiotów zawodowych i oceny z zachowania za rok szkolny 2016/2017)
  3. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły
  4. Przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego i niemieckiego oraz z wiedzy zakresu świadomości kulturowej Niemiec
  5. Spotkanie organizacyjne na temat wyjazdu, miejsca i przebiegu praktyk przedstawicieli Centrum Rozwoju Lokalnego z uczestnikami projektu i ich rodzicami
  6. Przygotowanie do wyjazdu i wybór opiekuna – nauczyciela kształcenia zawodowego ZST w Ustroniu.


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego

Lista zakwalifikowanych uczestników projektu „Europejska praktyka – klucz do zatrudnienia”

Lp.Nazwisko i imię
1.Pilch Eryk
2.Haratyk Kamil
3.Wałach Adrian
4.Gojniczek Patryk
5.Greń Bartłomiej
6.Gburek Tomasz
7.Gomola Tomasz
8.Michałek Grzegorz
9.Szpin Mateusz
10.Pilch Mikołaj
11.Zawada Jakub
12.Legierski Patryk

Lista zakwalifikowanych uczestników w kolejności od największej ilości uzyskanych punktów.

link do strony głównej

dziennki uonet Nasza szkoła na Facebook'u Link do strony Uniwersytetu Śląskiego Opis otrzymanych pracowni Informacja o projekcie Informacje Informacje