Kontakt:
43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 15
tel./kom.: 33 854 35 43, 785 916 048
tel./fax: 33 854 55 40
e-mail: zsp.ustron@interia.pl

NABÓR 2019

W br. nasza szkoła proponuje absolwentom gimnazjów oraz szkół podstawowych kontynuowanie nauki w:

TECHNIKUM  (4-letnim /5-letnim)

  1. TECHNIK MECHANIK
  2. TECHNIK INFORMATYK
  3. TECHNIK PROGRAMISTA

UWAGA! Uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk będą mieli możliwość uzyskania tytułu technika programisty po zdaniu egzaminu z dodatkowej kwalifikacji INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

  1. SPRZEDAWCA (trzyletni cykl kształcenia, praktyka zawodowa w zakładach, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe)
  2. ELEKTROMECHANIK (trzyletni cykl kształcenia, praktyka zawodowa w przypadku pełnego naboru na warsztacie Filia CKP w Ustroniu (w budynku szkoły), egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe)
  3. KLASA WIELOZAWODOWA - wszystkie zawody (trzyletni cykl kształcenia, praktyka w zakładach pracy lub w szkole w zależności od liczby uczniów i zawodu)

Nabór prowadzony jest w formie elektronicznej.
Zapisy przyjmuje sekretariat szkoły.

  1. KRYTERIA NABORU
  2. WYMAGANE DOKUMENTY
  3. STONA REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

POCZĄTEK


link do strony głównej

Nasza szkoła na Facebook'u Link do strony Uniwersytetu Śląskiego Opis otrzymanych pracowni Informacja o projekcie Informacje