Kontakt:
43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 15
tel./kom.: 33 854 35 43, 785 916 048
tel./fax: 33 854 24 84, 33 854 55 40
e-mail: zsp.ustron@interia.pl

KLASA WIELOZAWODOWA

Nauka trwa 3 lata. W szkole odbywają się zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących, takich jak:

 1. Język polski
 2. Język obcy
 3. Technologia informacyjna
 4. Historia i wiedza o społeczeństwie
 5. Edukacja prozdrowotna
 6. Matematyka
 7. Fizyka z astronomia
 8. Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska
 9. Podstawy przedsiębiorczości
 10. Wychowanie fizyczne
 11. Przysposobienie obronne

Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy na podstawie umowy o pracę w wybranym przez ucznia zawodzie. Istnieje również możliwość praktyk na warsztacie szkolnym w zależności od ilości uczniów i zawodu. Poniżej przedstawiony jest wykaz przykładowych zawodów do wyboru przez ucznia.

 1. Betoniarz-zbrojarz
 2. Fotograf
 3. Koszykarz-plecionkarz
 4. Kowal
 5. Lakiernik
 6. Mechanik maszyn i urządzeń drogowych
 7. Modelarz odlewniczy
 8. Monter systemów rurociągowych
 9. Ogrodnik
 10. Operator maszyn leśnych
 11. Operator urządzeń przemysłu chemicznego
 12. Posadzkarz
 13. Pszczelarz
 14. Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 15. Blacharz samochodowy
 16. Dekarz
 17. Elektromechanik
 18. Garbiarz skór
 19. Introligator
 20. Kaletnik
 21. Kamieniarz
 22. Koszykarz - plecionkarz
 23. Kuśnierz
 24. Mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych
 25. Mechanik precyzyjny
 26. Monter - elektronik
 27. Monter - instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
 28. Monter - instalacji gazowych
 29. Monter - izolacji budowlanych
 30. Monter - konstrukcji budowlanych
 31. Monter - sieci komunalnych
 32. Obuwnik
 33. Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
 34. Operator obrabiarek skrawających
 35. Operator urządzeń przemysłu szklarskiego
 36. Optyk - mechanik
 37. Rolnik
 38. Rzeźnik wędliniarz
 39. Ślusarz
 40. Tapicer
 41. Tkacz
 42. Zdun
 43. Zegarmistrz
 44. Złotnik - jubiler

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA:

 1. zdobycie tytułu w wybrany zawodzie
 2. uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w danym zawodzie

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

W czasie nauki uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową. Pomyślnie zdany egzamin oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł fachowca w danym zawodzie.
Absolwenci szkoły mają możliwość uzyskania dyplomu z zawodu pokrewnej dziedziny po potwierdzeniu odpowiedzniej kwalifikacji. Informcje na ten temat można znaleźć w informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Kryteria naboru
 2. Podanie
 3. Z informatorami o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz podstawami programowymi dla poszczególnych zawodów można zapoznać się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


INNE KIERUNKI

TECHNIKUM
 1. technik mechanik
 2. technik informatyk
 3. technik programista
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
 1. sprzedawca
 2. elektromechanik

POCZĄTEK


link do strony głównej

Nasza szkoła na Facebook'u Link do strony Uniwersytetu Śląskiego Opis otrzymanych pracowni Informacja o projekcie Informacje