godło
Kontakt:
43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 15
tel./kom.: 33 854 35 43, 785 916 048
tel./fax: 33 854 55 40
e-mail: zsp.ustron@interia.pl

* NABÓR 2019/2020

Zespół Szkół Technicznych

w Ustroniu

zdjecie szkoły

"Dostać dyplom naszej szkoły
Gratka ci to jest nie lada.
Będziesz o tym z nutką dumy
Wnukom swoim opowiadać"

Nowoczesność oraz ponad 60 lat doświadczeń i tradycji

Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu ma wyjątkowo bogate tradycje. Będące jego częścią Technikum obchodziło w październiku 2000r. 50-lecie swojego istnienia. Wśród absolwentów ZSP są zarówno profesorowie wyższych uczelni, prezesi dużych firm i dyrektorzy przedsiębiorstw przemysłowych, jak i znakomici sportowcy i trenerzy, w tym Adam Małysz, Apoloniusz Tajner i Łukasz Sztuka.


Nasza szkoła proponuje absolwentom gimnazjów oraz szkół podstawowych kontynuowanie nauki w:

TECHNIKUM

 1. TECHNIK MECHANIK (z podstawami programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC )
 2. TECHNIK INFORMATYK
 3. TECHNIK PROGRAMISTA

UWAGA! Uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk będą mieli możliwość uzyskania tytułu technika programisty po zdaniu egzaminu z dodatkowej kwalifikacji INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 1. SPRZEDAWCA (praktyka w zakładach pracy)
 2. ELEKTROMECHANIK (praktyka na warsztacie szkolnym)
 3. KLASIE WIELOZAWODOWEJ - wszystkie zawody, praktyka w zakładach pracy lub w szkole (w zależności od liczby uczniów i zawodu)

Nasi uczniowie biorą udział w organizowanych corocznie ogólnopolskich olimpiadach, wojewódzkich i powiatowych konkursach dla uczniów szkół średnich, takich jak: Sprawny w zawodzie, Olimpiada wiedzy technicznej.
Na temat ich wyników i osiągnięć można przeczytać w zakładce Osiągnięcia uczniów, Aktualnościach i w Archiwum.


Uczniowie ZST w Ustroniu, których obecnie jest około 200 kształcą się i będą się kształcić w szkole przyjaznej i pod każdym względem nowoczesnej, pod kierunkiem świetnie przygotowanej kadry pedagogicznej, w oparciu o bogatą bazę dydaktyczną, na którą składają się m. in.:

 1. trzy pracownie komputerowe wyposażone w 60 połączonych w sieć wysokiej klasy zestawów typu PC, w tym pracownia dedykowana do nauki grafiki komputerowej
 2. laboratorium komputerowe
 3. pracownia multimedialna z indywidualnym dostępem do szybkiego Internetu
 4. tablica interaktywna z pełnym oprogramowaniem edukacyjnym
 5. laboratorium elektroniczne
 6. świetnie wyposażone klaso-pracownie do przedmiotów technicznych oraz do nauki języków obcych
 7. największa liczba unikalnych modeli maszyn kuźniczych, do obróbki skrawaniem, automatyki i innych
 8. własna sala gimnastyczna, boisko szkolne i siłownia
 9. mieszczący się przy szkole warsztat z nowoczesnym, w pełni skomputeryzowanym biurem technologiczno-konstrukcyjnym, bogatą i nowoczesną bazą szkoleniowo-produkcyjną zatrudniający wysoko wykwalifikowanych nauczycieli z wieloletnią praktyką zawodową.

Dzięki współpracy m. in. z klubem sportowym Kuźnia Ustroń oraz przedsiębiorstwem Inżbud Ustroń uczniowie mają możliwość korzystania ze stadionu piłkarskiego i kortów tenisowych.

Jednym z priorytetów kierownictwa szkoły i kadry pedagogicznej jest wprowadzanie do nauczania we wszystkich typach szkół techniki komputerowej w możliwie najszerszym wymiarze. Już w chwili obecnej lekcje przedmiotów zawodowych, takich jak rysunek techniczny, podstawy konstrukcji i technologia maszyn prowadzone są wg autorskich programów z wykorzystaniem najnowszych wersji odpowiednich programów i sprzętu komputerowego. Programy i sprzęt komputerowy wykorzystują również w coraz szerszym wymiarze nauczyciele przedmiotów humanistycznych. Docelowo wszystkie pracownie zostaną wyposażone w min. 1 zestaw komputerowy z dostępem do Internetu, co uzupełni istniejący już obecnie w każdej pracowni komplet urządzeń audiowizualnych i stworzy nauczycielom zupełnie nowe możliwości prowadzenia lekcji.

W naszej szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne m.in. z informatyki i wychowania fizycznego, organizowane są różnego rodzaju konkursy m. in. "Mistrz ortografii", "Najlepszy anglista", "Najładniejsza kartka świąteczna", odbywa się szereg imprez okolicznościowych, organizowane są wycieczki krajowe i zagraniczne.

Poza tym szkoła bierze aktywny udział we wszelkiego rodzaju działaniach na rzecz miasta Ustronia i jego mieszkańców angażując się w akcje podejmowane przez Urząd Miejski w Ustroniu.

Należy również podkreślić, że dzięki przeprowadzonym w ciągu ostatnich kilku lat poważnym i bardzo kosztownym pracom remontowym szkoła w sposób zdecydowany zmieniła i zmienia swoje oblicze. W przyszłości planowane jest przeprowadzenie kompletnej termomodernizacji budynku.

POCZĄTEK


link do strony głównej

dziennki uonet Nasza szkoła na Facebook'u Link do strony Uniwersytetu Śląskiego Opis otrzymanych pracowni Informacja o projekcie Informacje Informacje