Kontakt:
43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 15
tel./kom.: 33 854 35 43, 785 916 048
tel./fax: 33 854 24 84, 33 854 55 40
e-mail: zsp.ustron@interia.pl

ELEKTROMECHANIK

SYMBOL ZAWODU: 741201

Elektromechanik to zawód bardzo często spotykany w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją oraz naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych. Praca elektromechanika wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy. W zawodzie elektromechanika konieczna jest wysoka sprawność manualna i dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Nauka w zawodzie elektromechanik trwa 3 lata. W szkole odbywają się zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących, natomiast na warsztacie szkolnym - zajęcia praktyczne.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA:

 1. zdobycie tytułu elektromechanik
 2. uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację:
 3. EE.04. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych.

ELEKTROMECHANIK BĘDZIE PRZYGOTOWANY DO:

 1. montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 2. oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
 3. montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Elektromechanik to zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektryczny należy do intensywnie rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Elektromechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłowych, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń elektrycznych. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

W czasie nauki uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową. Pomyślnie zdany egzamin oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł elektromechanik.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Kryteria naboru
 2. Podanie
 3. Z informatorami o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz podstawami programowymi dla poszczególnych zawodów można zapoznać się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


INNE KIERUNKI

TECHNIKUM
 1. technik mechanik
 2. technik informatyk
 3. technik programista
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
 1. sprzedawca
 2. klasa wielozawodowa

POCZĄTEK


link do strony głównej

Nasza szkoła na Facebook'u Link do strony Uniwersytetu Śląskiego Opis otrzymanych pracowni Informacja o projekcie Informacje