Kontakt:
43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 15
tel./kom.: 33 854 35 43, 785 916 048
tel./fax: 33 854 55 40
e-mail: zsp.ustron@interia.pl

Pracownia komputerowa EFS 2008

Zespół Szkół Ponadgimnazjanych w Ustroniu końcem czerwca 2008r. pozyskał nową pracownię komputerową. Powstała ona w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt był wpółfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na jej wyposażenie składają się: 15 komputerów uczniowskich, laptop marki Dell, skaner HP, drukarka laserowa SAMSUNG, projektor multimedialny, serwer. Ponadto do sieci tej pracowni podpięte jest Centrum Multimedialne, powstałe w ramach tego samego projektu. Na jego wyposażeniu są: 4 komputery, do każdej stacji roboczej dołączone są słuchawki i mikrofon, skaner HP, drukarka laserowa SAMSUNG.

Pracownie te są wykorzystywane zgodnie ze statutem szkoły do programowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęć pozalekcyjnych, jak i udostępniane uczniom w celu wykonywania zadań, projektów oraz rozwijania swych zainteresowań.

sala komputerowa sala komputerowa sala komputerowa sala komputerowa sala komputerowa sala komputerowa

POCZĄTEK


link do strony głównej

Nasza szkoła na Facebook'u Link do strony Uniwersytetu Śląskiego Opis otrzymanych pracowni Informacja o projekcie